LES EXPOSITIONS D'ANDRÉ VEREECKEN AVEC
LE CERCLE D'ART ROYAL DE WASE
ANDRÉ VEREECKEN'S TENTOONSTELLINGEN BIJ DE KONINKLIJKE WASE KUNSTKRING

 

De 1979 à 2012, André Vereecken a participé aux expositions de la Koninklijke Wase Kunstkring. Des informations détaillées sur la plupart des expositions sont disponibles ici. Au bas de cette page, vous trouverez les noms des membres-artistes avec lesquels il a exposé avec le KWKK.


Vanaf 1979 tot 2012 nam André Vereecken deel aan de tentoonstellingen van de Koninklijke Wase Kunstkring. Gedetailleerde informatie over de meeste tentoonstelling vindt u hier. Onderaan deze pagina vindt u de namen van de kunstenaars-leden met wie hij bij het KWKK heeft geëxposeerd.

1981 - Exposition Générale Annuelle

1981 - Exposition 60 Ans

1979 - Exposition Générale Annuelle

1980 - Exposition Générale Annuelle

1982 - Exposition Générale Annuelle

1983 - Exposition Générale Annuelle

1983 - Exposition Cercle d’Art Royal de Wase à Lokeren

1984 - Exposition Générale Annuelle

1988 - Exposition Générale Annuelle

1986 - Exposition Générale Annuelle

1987 - Exposition Générale Annuelle

1985 - Exposition Générale Annuelle

1990 - Exposition Générale Annuelle

1989 - Exposition Générale Annuelle

1991 - Exposition "Rekkem II '91"

1992 - Exposition "Rekkem III '92"

1998 - Exposition Générale Annuelle

"Le fil d'Ariadne"

1993 - Exposition "Hommage à Frans van Eyck"

1996 - Exposition "Rétrospective des artistes-membres décédés"

1997 - Exposition Générale Annuelle

2002 - Exposition Générale Annuelle

2000 - Exposition Générale Annuelle

"Rencontres"

1999 - Exposition Générale Annuelle

"Signes"

2001 - Exposition Générale Annuelle

2006 - Exposition Générale Annuelle "Dorloté"

2008 - Exposition Générale Annuelle

2009 - Exposition Générale Annuelle "Confrontation"

2011 - "Hommage au Maître Romain Malfliet"

2017 - Exposition Générale Annuelle - In memoriam André Vereecken

2012 - Exposition Générale Annuelle "Un Pour la Transparence et l'Espace"

2011 - Exposition Générale Annuelle

Les artistes suivants ont exposé avec André Vereecken avec le "Koninklijke Wase Kunstkring":

De volgende kunstenaars hebben samen met André Vereecken tentoongesteld bij de Koninklijke Wase Kunstkring:

 

 

Rik Annerel
Christine Berben
Klaas Borms
Walter Brems
Joshua Broekhuysen
Jan Buytaert
Albert Cambeen
Gaby (Gabriella) Cleuren
Ludo Colman
Simone Conrad
Jan-Pieter Cornelis
Luc D’Hanis
Wim De Cock
Robert De Keersmaecker
G. De Pauw
Paul De Vylder
Paul Dekker
Dan Dhaen
Lucille  Feremans
Gerard Gaudaen
Ludo Giels
Romain Goeters
Pat Harri

Frans Heirbaut
Gisleen Heirbaut
Andre Heye
Ingrid Heye
Rene Hulstaert
David Huycke
Rita  Huysmans
Renaat Ivens
Roland Ivens
Marcel Maeyer
Romain Malfliet
Guido Mariman
Roland Massa
K. Mechiels
Lucas Meersman
Jozef Moerloos
Koen Muller
V. Neels
Jacques Neve
Bert Peeters
Frans Pince
Andre Roelant

Veerle Rooms

 

 

Koen Rossaert
Sophia Smit
Jan Stremens
Paulette Taecke
Jet Vael
Mariette Vael
Stefaan Van Biesen
Leonard Van Broeck
Bruno Van Dijk
Luk Van Driessche
Alfons Van Meirvenne
Myriam Van Nyvelseel
Jan Van Raemdonck
Wim Van Remortel
Walther Van Riet
Jozef Van Ruyssevelt
Herman Van Snick
Rim (Ronny) Verhelst
Marita Vervaet
Hans Weyers
Weyers & Borms
Robert Wuytack

 

 

 

Vous trouverez ici la liste des artistes avec lesquels André Vereecken a exposé en groupe.

Hier vindt u de lijst van kunstenaars met wie André Vereecken in groep heeft geëxposeerd.