Exposition avec le Cercle d’Art Royal de Wase

Exposition Générale Annuelle du Cercle d’Art Royal de Wase
1988 - Jaarlijkse Tentoonstelling Koninklijke Wase Kunstkring - Sint-Niklaas

Exposition Générale Annuelle du Cercle d’Art Royal de Wase 67 ans


Mot de bienvenue (cipierage) : Gilbert van Bel, trésorier du Cercle d’Art Royal de Wase
Mot de bienvenue (BBL = Bank Brussel Lambert) : Jacques Buysse, directeur du bureau
Introduction: René Turkry, critique A.I.C.A.
Ouverture officielle : Paul De Vidts, maire de Sint-Niklaas
Musique : Piet Vandeveire, guitariste

 

André Vereecken expose avec:
Jan Buytaert - Albert Cambeen - Ludo Colman - Simone Conrad - Wim De Cock - Luc D’Hanis - Ludo Giels - Romain Goeters - Pat Harris - Gisleen Heirbaut - Lucas Meersman - Jacques Neve - André Roelant - Veerle Rooms - Jet Vael - Wim Van Remortel - Walther Van Riet - Robert Wuytack - Leonard  Van Broeck (exposant invité) - R.I.M. Verhelst (exposant invité)

Prime de fidélité d’Albert Cambeen.

Premieplaat van Albert Cambeen.

Catalogue de l'exposition

Les œuvres d’André Vereecken exposées:
1. Composition avec titre exquis / 2. Composition avec titre exquis / 3. Composition avec titre exquis / 4. Composition avec titre exquis / 5. Composition avec titre exquis / 6. Composition avec titre exquis

 

De kunstwerken van André Vereecken tentoongesteld waren:
1. Kompositie met uitgelezen titel / 2. Kompositie met uitgelezen titel / 3. Kompositie met uitgelezen titel / 4. Kompositie met uitgelezen titel / 5. Kompositie met uitgelezen titel / 6. Kompositie met uitgelezen titel

"André Vereecken arrange un langage de formes curieux et souvent explicite."
"André Vereecken rangschikt een curieuze en vaak stellige vormentaal."
                                                                                                                 RT (GVA)

Cette année, le cercle a dû subir la perte d’un de ses membres : René Hulstaert (1903-1988). Commémoration par une petite rétrospective avec vingt de ses œuvres.
Dit jaar moest de kring het verlies lijden van een van haar leden: René Hulstaert (1903-1988). Herdenking met een kleine retrospectieve met twintig van zijn werken.