Exposition avec le Cercle d’Art Royal de Wase

Exposition Générale Annuelle du Cercle d’Art Royal de Wase
In memoriam André Vereecken
2017 - Jaarlijkse Algemene Tentoonstelling  - In memoriam André Vereecken - Koninklijke Wase Kunstkring - Sint-Niklaas

Cercle d’Art Royal de Wase
Exposition Générale Annuelle

 

96@devierkantezaal
10 december 2017 tot 8 januari 2018

 

Les artistes participant :
Rik Annerel - David Ausloos - Christine Berben - Albert Cambeen - Gaby Cleuren - Jan Pieter Cornelis - Robert De Keersmaecker - Paul Dekker - Dan Dhaen - Margot Dieleman - Lucille Feremans - Jef Gysen - Marcel Maeyer - Lucas Meersman - Sofie Mercken - Jef Mouton - Jacques Neve - Rudiger Pincé - Veerle Rooms - Jan Stremes - Paulette Taecke - Jet Vael - Nico Vaerewijck - Leonard Van Broeck - Luk Van Driessche - MIR Van Nyvelseel - Jan Van Raemdonck - RIM Verhelst - Marita Vervaet - Emily Vincke - Hans Weyers - Robert Wuytack

 

Curator:
Jacques Neve

Cette année, le cercle a dû subir la perte d'un de ses membres, André Vereecken (1932-2017), membre depuis 1979, qui est décédé en septembre.

Commémoration avec quelques unes de ses œuvres.
Dit jaar heeft de Cirkel het verlies geleden van een van haar leden, André Vereecken (1932-2017), lid sinds 1979, die in september overleed.

Herdenking met enkele van zijn werken.