LA GALERIE PRIVÉE ANDRÉ VEREECKEN

La galerie privée "André Vereecken" était en constante évolution. De nouvelles œuvres d'art et des figurines issues de l'imagination inépuisable de l'artiste ont trouvé ici un lieu temporaire à admirer. La galerie n'existe plus depuis 2017, mais quelques photos peuvent nous donner une idée précise de ce qu'elle était. Un lieu pour rêver...

 

De privé galerie "André Vereecken" was in voortdurende evolutie. Nieuwe kunstwerken en beeldjes uit de onuitputtelijke fantasie van de kunstenaar vonden hier een tijdelijke plaats om te bewonderen. 
De galerij bestaat sinds 2017 niet meer, maar een paar foto's kunnen ons een duidelijk beeld geven van hoe het was. Een plaats om te dromen...

 

 

ANDRÉ VEREECKEN

À la mémoire de l'artiste André Vereecken (1932-2017).
Ter nagedachtenis aan de kunstenaar André Vereecken (1932-2017).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ŒUVRES
Peintures
Dessins pastels
Dessins
Estampes originales
Sculptures en argiles
Sculptures
Assemblages
Collages
Autoportraits
Mia Twie

 

 

EXPOSITIONS

Les expositions personnelles
Les expositions collectives
Les expositions pour enfants
Les expositions caritatives

Koninklijke Wase Kunstkring (KWKK)

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIA 
Presse et catalogues

Reportages, vidéos et court métrage
Radio et enregistrement audio
Affiches d'expositions
André Vereecken sur le web

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE

LA GALERIE

RECHERCHER

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL ANDRÉ VEREECKEN

ACCUEIL DAVID VEREECKEN

ACCUEIL LOSTMEMORIES.INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

℗2020 ©2024

LOSTMEMORIES.INFO

Heeft u foto's van werken van André Vereecken en wilt u bijdragen aan de verrijking van de virtuele catalogus van deze site?          Contact: av.lostmemories@gmail.com