ANDRÉ VEREECKEN

Site internet à la mémoire de l'artiste André Vereecken (1932-2017).
Website ter nagedachtenis aan de kunstenaar André Vereecken (1932-2017).

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

℗2020 ©2021

Dernière mise à jour : avril 2021 / Voor het laatst bijgewerkt: april 2021  WHAT'S NEW?

LA GALERIE PRIVÉE ANDRÉ VEREECKEN

La galerie privée "André Vereecken" était en constante évolution. De nouvelles œuvres d'art et des figurines issues de l'imagination inépuisable de l'artiste ont trouvé ici un lieu temporaire à admirer. La galerie n'existe plus depuis 2017, mais quelques photos peuvent nous donner une idée précise de ce qu'elle était. Un lieu pour rêver...

 

De privé galerie "André Vereecken" was in voortdurende evolutie. Nieuwe kunstwerken en beeldjes uit de onuitputtelijke fantasie van de kunstenaar vonden hier een tijdelijke plaats om te bewonderen. 
De galerij bestaat sinds 2017 niet meer, maar een paar foto's kunnen ons een duidelijk beeld geven van hoe het was. Een plaats om te dromen...