ANDRÉ VEREECKEN

Site internet à la mémoire de l'artiste André Vereecken (1932-2017).
Website ter nagedachtenis aan de kunstenaar André Vereecken (1932-2017).

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

℗2020 ©2021

Dernière mise à jour : avril 2021 / Voor het laatst bijgewerkt: april 2021  WHAT'S NEW?

DESSINS PASTELS D'ANDRÉ VEREECKEN

Vous trouverez ici quelques dessins/peintures au pastel réalisés par l'artiste André Vereecken entre 1972 et 2007.

Hier vindt u enkele pasteltekeningen / schilderijen gemaakt door kunstenaar André Vereecken tussen 1972 en 2007.