Exposition collective

EXPOSITION "ACQUISITIONS RÉCENTES" DE LA VILLE SINT-NIKLAAS
1973 - TENTOONSTELLING "RECENTE AANWINSTEN" - STEDELIJK MUSEUM - SINT-NIKLAAS

85 kunstwerken werden in 1970, 1971 en 1973 aangekocht door burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas en samengebracht in de tentoonstelling "Recente Aanwinsten" in het Stedelijk Museum van Sint-Niklaas. De tentoonstelling vond plaats van 30 november tot 23 december 1973.

85 œuvres d'art ont été achetées en 1970, 1971 et 1973 par le bourgmestre et les échevins de la ville de Sint-Niklaas et rassemblées dans l'exposition "Acquisitions Récentes" au Musée municipal de Sint-Niklaas. L'exposition a eu lieu du 30 novembre au 23 décembre 1973.

Les artistes - De kunstenaars :
Jiri Anderle (graficus), Rachel Baes (schilder), Rik Bosteels (schilder), Hippolyte Boulenger (schilder), Walter Brems (graficus), Albin Brunovsky (graficus), Robert Buyle (schilder), Jan Calmeyn beeldhouwer), Ludo Colman (graficus), Raf Coorevits (graficus), Gustave De Bruyne (graficus), Wim De Cock (beeldhouwer), René De Lannoy (schilder), Fer De Smedt (graficus), Jef De Smedt (graficus), Hubert De Volder (schilder), Roland De Winter (graficus), Gustave Den Duyts (schilder), Maurice Dupuis (schilder), Frida Duverger (schilder), Henri Evenepoel (schilder), Georges Fonteyn (schilder), Vladimir Gazovic (graficus), Gisleen Heirbaut (beeldhouwer), André Heye (schilder), Werner Heyndrickx (beeldhouwer), René Hulstaert (schilder), Oldrich Kulhanek (graficus), Henri Lems (schilder), Guido Mariman (graficus), Koen Muller (graficus), Vera Neels (schilder), Jacques Neve (schilder), Péricles Pantazis (schilder), Marijke Pyl (graficus), Staf Pyl (glazenier),Félicien Rops (schilder), Walter Vaes (schilder), Arie Van Daele (beeldhouwer), Robert Van De Velde beeldhouwer), Piet Van Havermast (schilder), Tony Van Os (schilder), Wim Van Remortel (schilder), Walter Van Riet (schilder), Verbank (beeldhouwer), André Vereecken (schilder), René Veris (graficus), Omer Vermarien (schilder), Frans Vermeulen (schilder), Willem Vogels (schilder), Rik Wouters (beeldhouwer).

Frantz Van Dorpe (burgemeester), Vincent Foubert, Prosper Matthys, Willem Melis,
Ward Vergauwen, en E. Mertens (schepenen), Piet Elshout (stadssekretaris);

op voorstel van de Stedelijke Commissie voor Schone Kunsten:
Prosper Matthys (schepen-voorzitter), Raf Coorevits (ondervoorzitter), 
Rik Bosteels, Albert Buvé, C. Corveleyn, Gerard Gaudaen, Werner Heyndrickx, Karel Mechiels, H. Rimbaut, Georges Staes en R. Temmerman (leden), Daniël Anthuenis (sekretaris).

"Deux personnages avec miroir" / "Twee figuren met spiegel"

Le 18 janvier 1973, la ville de Sint-Niklaas a acquis l'œuvre d'art "Deux personnages avec miroir" (huile sur toile 80x120) d'André Vereecken et l'a présentée dans cette exposition.

 

Op 18 januari 1973 verwierf de stad Sint-Niklaas het kunstwerk "Twee figuren met spiegel" (olieverf op doek 80x120) van André Vereecken en stelde het tentoon in deze tentoonstelling.