Diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Sint-Niklaas - Formation "Petite Joaillerie".

Diploma van de Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas - Afdeling Kleine Sieraden 1948

Diploma academie voor schone kunsten Sint-Niklaas 1948

Diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Sint-Niklaas 1948 d'André Vereecken.
Diploma Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas 1948 van André Vereecken.